Yoshiya 日本餐馆

Yoshiya Japanese Restaurant at Sungai Petani
Yoshiya Japanese 14
Yoshiya 日本餐厅是我最喜欢的日本餐馆( 在这个双溪大年市区里面)。

它位于Taman Patani Jaya 。
这次的照片非常差 , 抱歉抱歉 。。 因为忘记带照相机 。。


Yoshiya Japanese 01Yoshiya Japanese 02Yoshiya Japanese 03Yoshiya Japanese 04Yoshiya Japanese 05Yoshiya Japanese Restaurant 01Yoshiya Japanese Restaurant 02Yoshiya Japanese Restaurant 03Yoshiya Japanese Restaurant 04Yoshiya Japanese Restaurant 05Yoshiya Japanese Restaurant 06Yoshiya Japanese Restaurant 07Yoshiya Japanese Restaurant 08Yoshiya Japanese Restaurant 09Yoshiya Japanese Restaurant 10Yoshiya Japanese Restaurant 11Yoshiya Japanese Restaurant 12Yoshiya Japanese Restaurant 13Yoshiya Japanese Restaurant 14Yoshiya Japanese Restaurant 15Yoshiya Japanese Restaurant 16Yoshiya Japanese Restaurant 17Yoshiya Japanese Restaurant 18Yoshiya Japanese Restaurant 19Yoshiya Japanese Restaurant 20Yoshiya Japanese Restaurant 21Yoshiya Japanese 07 - Copy - CopyYoshiya Japanese 08 - Copy - CopyYoshiya Japanese 09 - Copy - CopyYoshiya Japanese 10 - Copy - CopyYoshiya Japanese 11 - Copy - CopyYoshiya Japanese 12 - CopyYoshiya Japanese 13 - CopyYoshiya Japanese 14 - CopyYoshiya Japanese 15 - CopyYoshiya Japanese 16 - CopyYoshiya Japanese 17 - CopyYoshiya Japanese 19 - CopyYoshiya Japanese Restaurant 23 - CopyYoshiya Japanese Restaurant 24Yoshiya Japanese Restaurant 25Yoshiya Japanese Restaurant 26Yoshiya Japanese Restaurant 27Yoshiya Japanese Restaurant 29Yoshiya Japanese Restaurant 30Yoshiya Japanese Restaurant 31Yoshiya Japanese Restaurant 32Yoshiya Japanese Restaurant 33Yoshiya Japanese Restaurant 34Yoshiya Japanese Restaurant 35Yoshiya Japanese Restaurant 36Yoshiya Japanese Restaurant 37

Yoshiya Japanese Restaurant
Contact Person: Lily Foo
Address: No .18, Lorong 24 , Taman Petani Jaya , 08000, Sungai Petani, Kedah
Tel: 04-421 9228
Mobile:019-514 2083
Business Hour:11am-11pm (Tuesday Closed )
Yoshiya Japanese 06

评论