11/11/2020 Hillside Retreat Penang Hill 游戏得奖者


恭喜恭喜 Hillside Retreat Penang Hill 游戏得奖者 !
也恭喜在线的朋友们 !!!! 恭喜恭喜
谢谢大家的支持,也谢谢大家的参与

游戏得奖者 :
1. Ley Wen
2. Emily Hoi
3. Lau Shan Shang
4. Cheah Hui
5. Wai Kit
6. Susie Chia
7. Michelle Xin Yan
8. Hui Hsuen Loh
9. Jared Foo ( 回答游戏 )

线上抽奖 幸运儿
1. 李雪琳

Share 最多奖
1. M Nicole Chua‎ 

得奖者记得 Pm 我你们的资料

这次的现场抽奖,可以说是我有史以来最累的一次
超累超累, 叫了接近 30次, 很多得奖者都没有在场 ( 当然我们也有保留给没有在现场的朋友们 )
所以又要一直等, 在线的朋友也累,因为也要等着得奖者的出现

所以这次的游戏后, 我们有一个新方式
最近 Facebook 增加了 supporters  , 也就是 Top Fans 的在上一级, 就是 Supporters
也就是如果你是 Supporters , 你如果得奖,我们会直接打电话告诉你得奖 !!!
对, 是不是很好叻 ! 
如果你是 Top Fans + Suppoters , 如果我们抽到得奖者到得奖者没有在线
这样我们会把奖品留给在现场的 Top Fans + Supporters !!!!
这么一来, 也可以感谢一直一直支持我的读者们
也如何成为 Supporters ?? 按这里 : https://www.facebook.com/becomesupporter/134576549976481/为了公平公正以及方便大家查看回
可以查看下面的帖子
1.Eena Teo
2.Eena Teo
3.Eena Teo
4.Gwen Siow
5.Gwen Siow
6.Gwen Siow
7.Ching Wei
8.Mooi Chien
9.Mooi Chien
10.Sheau Wei
11.Sheau Wei
12.Sheau Wei
13.冯琬扉
14.冯琬扉
15.冯琬扉
16.Ooi Hooi Sim
17.Ooi Hooi Sim
18.Ooi Hooi Sim
19.Aikoice Haneda Chia
20.Aikoice Haneda Chia
21.Aikoice Haneda Chia
22.Abby Tan
23.Abby Tan
24.Chin Jek Chong
25.Chin Jek Chong
26.Tenderler Lim Pey Tin
27.Tenderler Lim Pey Tin
28.Pui Lee
29.Cheah Hui
30.Cheah Hui
31.Cheah Hui
32.Cheah Hui
33.Cheah Hui
34.YYchin Chin
35.YYchin Chin
36.Wendy Chan
37.Wendy Chan
38.Wendy Chan
39.Cw Tan
40.Cw Tan
41.Yoke Leng Leong
42.Yoke Leng Leong
43.MP May
44.Karen Ling
45.Karen Ling
46.Ley Wen
47.Ley Wen
48.Ley Wen
49.Tam Jia Woon
50.Pei Shan Lee
51.Pei Shan Lee
52.Pei Shan Lee
53.Yeoh Eng Siang
54.Yeoh Eng Siang
55.Pinky Mayy
56.Pinky Mayy
57.Pinky Mayy
58.Angie Ang
59.Angie Ang
60.Shock Ling
61.Shock Ling
62.Shock Ling
63.Mei Peng
64.Mei Peng
65.Mei Peng
66.Cherie Lee
67.Cherie Lee
68.Cherie Lee
69.Che Boon Ng
70.Che Boon Ng
71.Che Boon Ng
72.Ng Sher Ling
73.Ng Sher Ling
74.Shirley Chan
75.Shirley Chan
76.Shirley Chan
77.Ann Tiew
78.Ann Tiew
79.Ann Tiew
80.Jane Fan
81.Jane Fan
82.Jane Fan
83.Jane Fan
84.Jane Fan
85.LS Cheo
86.Yanny Tan
87.Chloe Chloe
88.Chloe Chloe
89.Chloe Chloe
90.KJ Liew
91.KJ Liew
92.KJ Liew
93.Ko Canry
94.Ko Canry
95.Angie Chock
96.Angie Chock
97.Angie Chock
98.Suzy Tan
99.Suzy Tan
100.Foong M Kuan
101.Foong M Kuan
102.Wanwan Chang
103.Wanwan Chang
104.Joanna Ng
105.Joanna Ng
106.Jephin Lim
107.Jephin Lim
108.Joanna Ng
109.Tan Aylin
110.Tan Aylin
111.May Eu
112.May Eu
113.May Eu
114.Breevell Angely
115.Jasmine Leong
116.Chloe Chloe
117.Chloe Chloe
118.Kelly Kang
119.Chien EE Yap
120.Chien EE Yap
121.Chien EE Yap
122.Jareal Chai
123.Jareal Chai
124.Jareal Chai
125.Jareal Chai
126.Ke Xuan Tan
127.Ke Xuan Tan
128.Mary Wong
129.Mary Wong
130.Poh Hwa
131.Poh Hwa
132.Suzie Loo
133.Suzie Loo
134.Shirly Law
135.Shirly Law
136.Shirly Law
137.Pei Tsze
138.Shireen Yeoh
139.Shireen Yeoh
140.Esther Quek
141.Esther Quek
142.Lay Qeen
143.Lay Qeen
144.Pei Tsze
145.Hui Li
146.Irene Cheah
147.Irene Cheah
148.Irene Cheah 
149.Chia Earn
150.Fong Fong
151.Fong Fong
152.Cheang Cheah Ying
153.Cheang Cheah Ying
154.Venice Tan Chian Yin
155.Venice Tan Chian Yin
156.Woon Bee Lian
157.Woon Bee Lian
158.Jane Goh
159.Jane Goh
160.Liew Young Chen
161.Liew Young Chen
162.Evelyn Ting
163.Evelyn Ting
164.Ming Yao
165.Ming Yao
166.Ming Yao
167.Hui Hsuen Loh
168.Hui Hsuen Loh
169.WaiLeng Lee
170.Wong Hui Ping
171.Wong Hui Ping
172.Si Wei
173.Si Wei
174.Eng Soo Gek
175.Emily Hoi
176.Pey Chin
177.Pey Chin
178.Amanda Wong
179.Huiee Chua
180.Huiee Chua
181.May Wong
182.May Wong
183.South Lan Yap
184.South Lan Yap
185.Leechanhoong
186.Leechanhoong
187.MeiYee See
188.MeiYee See
189.MeiYee See
190.Pei Juan
191.Pei Juan
192.Jeniss Ng
193.Jeniss Ng
194.Hondar Leong
195.Leehwa Lim
196.Leehwa Lim
197.Siah Chai Fong
198.Siah Chai Fong
199.Lim Bee Chen
200.Lim Bee Chen
201.Chooi Vikie Choong
202.Apple Low
203.Apple Low
204.Hooi Shyan YU
205.Hooi Shyan YU
206.Asia Li
207.Asia Li
208.Evon Ling
209.Evon Ling
210.Evon Ling
211.Sherry Wong
212.李雪琳
213.李雪琳
214.李雪琳
215.Chan Tramy
216.Eunice Liew
217.Eunice Liew
218.Eunice Liew
219.Eunice Liew
220.Eunice Liew
221.Lau Swee Lian
222.Lau Swee Lian
223.Khor Siew Ching
224.Elicia Eng
225.Elicia Eng
226.Chin Siew Woon
227.Chin Siew Woon
228.Yee Ting
229.Yee Ting
230.Yee Ting
231.Celice Cheng
232.Celice Cheng
233.Celice Cheng
234.Yoh Koh
235.Yoh Koh
236.Yoh Koh
237.Hui Theng
238.Hui Theng
239.Tabby Tan
240.Tabby Tan
241.Chin Looi
242.Chin Looi
243.Chit Moi Sia
244.Coco Lee
245.Coco Lee
246.Coco Lee
247.Kenny Leong
248.Kenny Leong
249.Jacqueline Cho
250.Jacqueline Cho
251.Jacqueline Cho
252.Susan Mok
253.Susan Mok
254.Susan Mok
255.Hyee Tung
256.Lim Yee Pee
257.Lim Yee Pee
258.Lim Yee Pee
259.Yong Annie
260.Yong Annie
261.MayMay Beh
262.MayMay Beh
263.MayMay Beh
264.Esther Ten
265.Esther Ten
266.Esther Ten
267.Amanda Moh
268.Amanda Moh
269.Meiyin Puan
270.Quinnie Lim
271.Quinnie Lim
272.Quinnie Lim
273.Eng Li Chen
274.Jessie Chan
275.Yokefong Koo
276.Yokefong Koo
277.Yokefong Koo
278.许芮榳
279.Daphne Lim
280.Joyce En Xin
281.Joyce En Xin
282.Jo July
283.Jo July
284.Enice Chow
285.Enice Chow
286.Enice Chow
287.Lau Shan Shang
288.Lau Shan Shang
289.Corrins Poon
290.Corrins Poon
291.Chong CK
292.Chong CK
293.Chong CK
294.Poh Chee Keong
295.Grace Tee Yi Ching
296.Moong Chee Meng
297.Moong Chee Meng
298.Ling Tai
299.Sindy Chin
300.Sindy Chin
301.Apple Wong
302.Apple Wong
303.Chieng See Hie
304.Chieng See Hie
305.Rinkie Yeap
306.Rinkie Yeap
307.Yoko Leong
308.Shan Ging
309.Shan Ging
310.Cindy Ooi
311.Catherine Toh
312.Catherine Toh
313.Wesley Tag
314.Wesley Tag
315.Emilly Teh
316.Emilly Teh
317.Winnie Huong
318.Winnie Huong
319.Winnie Huong
320.Fannie Foo
321.Rong Rong
322.Cecilia Shih Yuen Ong
323.Cecilia Shih Yuen Ong
324.Cecilia Shih Yuen Ong
325.Esther Leong
326.Esther Leong
327.Chiu Yen Lim
328.Chiu Yen Lim
329.Monica Tiew
330.Jia Lin
331.Jia Lin
332.Jia Lin
333.Jing Jing
334.Wan Ye
335.Wan Ye
336.Wan Ye
337.Eric Tan How Ping
338.Mikhim Woo
339.Cha Bun Te
340.Wai Kit
341.Wai Kit
342.Tong See Mun
343.Tong See Mun
344.Tong See Mun
345.Tong See Mun
346.Kuen Low
347.Kuen Low
348.妤妤
349.妤妤
350.VK Lee
351.VK Lee
352.Easter Wong
353.Easter Wong
354.Lee SH
355.Lee SH
356.Choo Jacey
357.Choo Jacey
358.Mei Chang
359.Mei Chang
360.Lily Lim
361.Lily Lim
362.Lily Lim
363.Catty Saw
364.Catty Saw
365.Catty Saw
366.Joan Low
367.丽蓉
368.丽蓉
369.丽蓉
370.Jocelyn Tan
371.Jocelyn Tan
372.Pei Ling
373.Pei Ling
374.Leanne See
375.Leanne See
376.Leanne See
377.Tan Wan Sin
378.Tan Wan Sin
379.Tan Wan Sin
380.Wenny Yong
381.Wenny Yong
382.Kainie Max
383.Kainie Max
384.Snow Ng
385.Snow Ng
386.Sharon Yiying
387.Sharon Yiying
388.Sharon Yiying
389.Christy-Wan Hoong
390.Christy-Wan Hoong
391.Seng Yee Venus
392.Choong Lei Kin
393.Choong Lei Kin
394.Xindy Lee
395.Xindy Lee
396.Chiou Ying
397.Chiou Ying
398.Sue Lee
399.Sue Lee
400.Yk Ooi
401.Yk Ooi
402.Yk Ooi
403.Michelle Yip
404.Michelle Yip
405.HY Cheong
406.HY Cheong
407.HY Cheong
408.HY Cheong
409.Fern Kok Hoon
410.Fern Kok Hoon
411.Eunice Be My
412.Eunice Be My
413.Peggy Ong
414.Peggy Ong
415.Ying Ying O
416.Ying Ying O
417.Ying Ying O
418.Lisa Khoo
419.Lisa Khoo
420.Lisa Khoo
421.Dennis Wong
422.Dennis Wong
423.Tan Lin
424.Tan Lin
425.Leng Leng Yap
426.Leng Leng Yap
427.Lean Lay Chin
428.Lean Lay Chin
429.Jia Qi
430.Jia Qi
431.Jia Qi
432.Kok Keong Lim
433.Kok Keong Lim
434.Kok Keong Lim
435.May Liau
436.Pine Ong
437.Pine Ong
438.Pine Ong
439.Pine Ong
440.Pine Ong
441.Maggie Lau
442.Maggie Lau
443.Angelene Lim
444.Angelene Lim
445.Lee Yoon Wei
446.Lee Yoon Wei
447.Joey Goey
448.Joey Goey
449.Joey Goey
450.Stella Chan
451.Stella Chan
452.Shirley Ee
453.Shirley Ee
454.Shirley Ee
455.Danny Ang
456.Danny Ang
457.Alice JY
458.Alice JY
459.秋庇
460.秋庇
461.秋庇
462.Sherry Wong
463.Sherry Wong
464.Chai Lee Xian
465.Chai Lee Xian
466.Serine Goay
467.Lee Mei
468.Lee Mei
469.Lee Mei
470.Ranese Ng
471.Ranese Ng
472.Yann Yann Chiw
473.Yann Yann Chiw
474.Yann Yann Chiw
475.Yann Yann Chiw
476.Yann Yann Chiw
477.Xiao Koo
478.Xiao Koo
479.Angel Teoh
480.Angel Teoh
481.Angel Teoh
482.Jolin Khoo
483.Jolin Khoo
484.Jolin Khoo
485.Cy Ooi
486.Ooi Yi Ning
487.Elynna Mok
488.Elynna Mok
489.Elynna Mok
490.Amei Lim
491.Amei Lim
492.Crystal Tang
493.Crystal Tang
494.Apple Lin
495.Apple Lin
496.Apple Lin
497.Jessie Lee
498.Jessie Lee
499.Jessie Lee
500.Danielle Tan
501.Danielle Tan
502.Lim Hoay Cheun
503.Lim Hoay Cheun
504.IRis WHite
505.IRis WHite
506.LG Chen
507.LG Chen
508.Mei Yin H'ng
509.Mei Yin H'ng
510.Mei Yin H'ng
511.Low Janice
512.Yenpeng Tan
513.Pei Pei Ng
514.Pei Pei Ng
515.Jessica Lim
516.Grace Wong Ong
517.Grace Wong Ong
518.Grace Wong Ong
519.Apple Yap
520.Mei Jie Yik
521.Mei Jie Yik
522.Sin LK
523.Sin LK
524.Sin LK
525.Candy Chong
526.Candy Chong
527.Smallice Ooi
528.Chia Loo
529.Chia Loo
530.Pelly Tan
531.Pelly Tan
532.Pelly Tan
533.李美琴
534.李美琴
535.Miki Chan
536.Miki Chan
537.Miki Chan
538.Jenny Bong
539.Jenny Bong
540.Chew Po Lee
541.Chew Po Lee
542.Felice Siow SC
543.Felice Siow SC
544.钰惠
545.钰惠
546.Khor Siew Ching
547.Tabby Tan
548.Ivy Ching
549.Ivy Ching
550.Ivy Ching
551.Bonnie Wong
552.Bonnie Wong
553.Li JIa Yong
554.Li JIa Yong
555.Christine Ng
556.Christine Ng
557.Christine Ng
558.Ling Tai
559.Queenie Tan
560.Queenie Tan
561.Q Ying Lqy
562.芳馨
563.芳馨
564.Yi Xin
565.JinZhan Chen
566.Cee Munn
567.Cee Munn
568.Cee Munn
569.Sanics Sanics
570.Chai Lee Xian
571.Chai Lee Xian
572.Chusei 秋丝
573.Zzwei Low
574.Zzwei Low
575.Polin Heng
576.Polin Heng
577.Maggie Lim
578.Maggie Lim
579.Wong Kee Chiew
580.Wong Kee Chiew
581.Myredlover Pan
582.Myredlover Pan
583.IreNe ANdy
584.IreNe ANdy
585.Li Jun
586.Li Jun
587.Foo Soo Wei
588.Jeslyn Goh
589.Beachboy Ck
590.Beachboy Ck
591.YH Lee
592.YH Lee
593.Cecilia Cheah
594.Cecilia Cheah
595.Min Ying Lee
596.Min Ying Lee
597.Lee Mei Chin
598.Lee Mei Chin
599.Chilly Qi
600.Cherrie Choong
601.Cherrie Choong
602.Cherrie Choong
603.Xiao Pyng
604.Xiao Pyng
605.Leng Leng
606.Leng Leng
607.Pili Hor
608.凯莉
609.凯莉
610.Jee Ming Hoi
611.Jee Ming Hoi
612.Tan Lin
613.Sovia Lee
614.Sovia Lee
615.Jaczly Beh
616.Jaczly Beh
617.Wen Wen Cheng
618.Yee Ying
619.Yee Ying
620.SH Tan
621.SH Tan
622.SH Tan
623.SH Tan
624.SH Tan
625.Chin Jek Chong
626.Jienie Ooi
627.Jienie Ooi
628.Pin Ming Loon
629.Irene Tan
630.Irene Tan
631.Irene Tan
632.Jass Liong
633.Jass Liong
634.Pin Ming Loon
635.Pin Ming Loon
636.Ooi Stephy
637.Ooi Stephy
638.Ooi Stephy
639.Jessie Yew
640.Jessie Yew
641.Yuan Zheng
642.Yuan Zheng
643.Wen Wen Cheng
644.Celine Koh
645.Celine Koh
646.Celine Koh
647.Vevo Rain Vevo
648.Vevo Rain Vevo
649.Yanny Tan
650.Susie Chia
651.Susie Chia
652.Kimmy Tan
653.Kimmy Tan
654.Kimmy Tan
655.Wendy Leong
656.Wendy Leong
657.Chew Siew Peng
658.Chew Siew Peng
659.Chew Siew Peng
660.Wendy Ong
661.Wendy Ong
662.Wendy Ong
663.JiaHuan Chen
664.JiaHuan Chen
665.JiaHuan Chen
666.Sherlie Wong
667.Sherlie Wong
668.Sherlie Wong
669.Cat Wong Nguk Kiew
670.Cat Wong Nguk Kiew
671.Stephanie Chan
672.Stephanie Chan
673.Eunice Tan
674.Zoe Khor
675.Lingenn Yeap
676.Lingenn Yeap
677.Dansen Liew
678.Suh Shi
679.Suh Shi
680.Jessica Lim
681.Jared Foo
682.Jared Foo
683.Refannie Koh
684.Refannie Koh
685.Refannie Koh
686.James Lin
687.James Lin
688.Kay Chuenshan
689.SY Man
690.SY Man
691.SY Man
692.EsTer Meiin
693.Holly Hui Jia
694.Holly Hui Jia
695.MingChuan Tan
696.MingChuan Tan
697.Michelle Xin Yan
698.Michelle Xin Yan
699.Michelle Xin Yan
700.Swee Yen
701.Maggie Toh
702.Maggie Toh
703.谢宏骏
704.谢宏骏
705.Tan Yuke Yew
706.Tan Yuke Yew
707.Christine Ng
708.Christine Ng
709.Ranee Goo
710.Ranee Goo
711.Stephanie Loh
712.Stephanie Loh
713.Stephanie Loh
714.Wendy Heng
715.Wendy Heng
716.Elaine PL
717.Ccy Imy SuperStore
718.Ccy Imy SuperStore
719.Su Wei
720.Su Wei
721.Su Wei
722.Khor Lee Lee
723.Khor Lee Lee
724.施慧
725.施慧
726.施慧
727.Mica Seow
728.Mica Seow
729.Grace Goh
730.Audrey Koay
731.Angeline Angel
732.Angeline Angel
733.Zoe Khor
734.Mooi Mooi
735.Mooi Mooi
736.Xiiao Yi
737.Pooi Chan Looi
738.Lian Ing Tan
739.Iny Yin
740.Iny Yin
741.Micky Kee


这次的参赛者一共有 741 个号码, 要一个个发送号码, 答复, 记录真的一点也不容易
再次的谢谢 Kokishi 等帮忙

这里大家也可以查看名单 ( 是不是多到自己也看得眼花缭乱 )

评论